Trích yếu Ngày ban hành Số/Ký hiệu
Quyết định 42/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm" 08/12/2005 42/2005/QĐ-BYT
Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 07/08/2003 12/2003/PL-UBTVQH11
Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12 28/06/2010 55/2010/QH12
Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội 05/12/2007 05/2007/QH12
Nghị định 21/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ 23/06/2012 21/2006/NĐ-CP
Quyết định 80/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 17/11/2005 80/2005/QĐ-BTC
Quyết định 39/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 28/11/2005 39/2005/QĐ-BYT
Quyết định 41/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống" 08/12/2005 41/2005/QĐ-BYT
Quyết định 42/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm" 08/12/2005 42/2005/QĐ-BYT
Quyết định 80/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 17/11/2005 80/2005/QĐ-BTC
Quyết định 57/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 19/10/2006 57/2006/QĐ-BTC
Thông tư 08/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng 23/08/2004 08/2004/TT-BYT
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội 27/06/2005 33/2005/QH11
Luật Hôn nhân và Gia đình 28/06/2000 22/2000/QH10
Bộ luật Tố tụng dân sự, số 24/2004/QH11 24/06/2004 24/2004/QH11
Nghị định 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan 21/09/2006 100/2006/NĐ-CP
Nghị định 138/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài 15/11/2006 138/2006/NĐ-CP
Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự 13/07/2009 58/2009/NĐ-CP
Nghị quyết số 45/2005/QH11 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự 14/06/2005 45/2005/QH11
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục của Quốc hội, số 44/2009/QH12 04/12/2009 44/2009/QH12
FirstPrevious 1 2 3 4 [5] 6 7 Next Last

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản