Trích yếu Ngày ban hành Số/Ký hiệu
Nghị định 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng 18/04/2008 49/2008/NĐ-CP
Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng 16/12/2004 209/2004/NĐ-CP
Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 12/02/2009 12/2009/NĐ-CP
Nghị định 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 14/12/2009 112/2009/NĐ-CP
Nghị định 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư 15/12/2009 113/2009/NĐ-CP
Thông tư 13/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 02/06/2010 13/2010/TT-BKH
Thông tư 21/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 28/10/2010 21/2010/TT-BKH
Thông tư 27/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng 30/07/2009 27/2009/TT-BXD
Thông tư 05/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng 26/05/2010 05/2010/TT-BXD
Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội 12/07/2006 71/2006/QH11
Nghị định 41/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 05/05/2009 41/2009/NĐ-CP
Thông tư 03/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 12/01/2010 41/2009/NĐ-CP
Thông tư 86/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ 28/04/2009 86/2009/TT-BTC
Thông tư 155/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 20/12/2007 155/2007/TT-BTC
Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ/CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 22/06/2005 20/2005/TT-BLĐTBXH
Nghị định 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 28/02/2005 19/2005/NĐ-CP
Nghị định 71/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 05/06/2008 71/2008/NĐ-CP
Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ 20/11/2008 27/2008/TT-BLĐTBXH
Quyết định 4532/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố 11 vắc xin, sinh phẩm miễn dịch được phép lưu hành tại Việt Nam 11/11/2002 4532/2002/QĐ-BYT
Quyết định 11/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao" 09/03/2006 11/2006/QĐ-BYT
FirstPrevious 1 2 3 [4] 5 6 7 Next Last

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản