• news

  Tư vấn xây dựng quy chế nội bộ trong Doanh nghiệp (10/06/2012)

  Sau khi thành lập, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ dẫn đến việc chấm dứt hoạt động hay chia, tách Công ty

  Chi tiết

 • news

  Tư vấn quy chế nội bộ cho Doanh nghiệp (01/06/2012)

  Sau khi thành lập, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ dẫn đến việc chấm dứt hoạt động hay chia, tách Công ty. Nguyên nhân chính của việc phát sinh những vấn đề không mong muốn này là ngay từ khi thành lập, công ty đã không xây dựng cho mình một nguyên tắc hoặc động và quản lý nội bộ rõ ràng

  Chi tiết

Các tin đã đưa

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản