• news

  Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (03/06/2012)

  Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên (Đối với Công ty TNHH) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (Với Công ty Cổ phần), Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

  Chi tiết

 • news

  Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (03/06/2012)

  Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên (Đối với Công ty TNHH) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (Với Công ty Cổ phần), Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

  Chi tiết

 • news

  Thay đổi Tên Công ty (03/06/2012)

  Trong quá trình hoạt động, rất nhiều công ty có nhu cầu thay đổi tên, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn lựa chọn tên công ty phù hợp, đại diện cho bạn thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty theo đúng quy định của pháp luật

  Chi tiết

 • news

  Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (03/06/2012)

  Tư vấn thay đổi trụ sở công ty (trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh) là một trong các dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của chúng tôi. Đối với mỗi trường hợp thay đổi, thủ tục thay đổi và quy trình thực hiện thay đổi có sự khác nhau.

  Chi tiết

 • news

  Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (03/06/2012)

  Tư vấn thay đổi trụ sở công ty (trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh) là một trong các dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của chúng tôi. Đối với mỗi trường hợp thay đổi, thủ tục thay đổi và quy trình thực hiện thay đổi có sự khác nhau.

  Chi tiết

 • news

  THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN (08/06/2012)

  Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  Chi tiết

 • news

  Thay đổi thành viên công ty Hợp danh (08/06/2012)

  Công ty hợp danh là công ty có ít nhất hai thành viên trở lên là chủ sở hữu chung (thành viên hợp danh)

  Chi tiết

 • news

  Thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (08/06/2012)

  Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mua, người được tặng cho...

  Chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản