• news

  Tư vấn Mua, Bán Doanh nghiệp (02/06/2012)

  Mua bán doanh nghiệp là hoạt động giành quyền kiểm soát toàn bộ doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. đó là cách thức chủ yếu để các doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển

  Chi tiết

 • news

  Tư vấn Mua, Bán Doanh nghiệp (02/06/2012)

  Mua bán doanh nghiệp là hoạt động giành quyền kiểm soát toàn bộ doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. đó là cách thức chủ yếu để các doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển

  Chi tiết

 • news

  Tư vấn sáp nhập Doanh nghiệp (02/06/2012)

  Sáp nhập doanh nghiệp theo nghĩa hẹp là giao dịch trong đó một hoặc một số doanh nghiệp từ bỏ pháp nhân của mình để gia nhập vào một doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích

  Chi tiết

 • news

  Tư vấn Hợp nhất doanh nghiệp, hợp nhất công ty (02/06/2012)

  Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất

  Chi tiết

 • news

  Tư vấn chia, tách Công ty/ Chia, tách Doanh nghiệp (02/06/2012)

  Chia Doanh nghiệp là việc một công ty có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Tách doanh nghiệp là việc công ty có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty

  Chi tiết

 • news

  Tư vấn chia, tách Công ty/ Chia, tách Doanh nghiệp (02/06/2012)

  Chia Doanh nghiệp là việc một công ty có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Tách doanh nghiệp là việc công ty có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty

  Chi tiết

 • news

  Mua, bán, sáp nhập Doanh nghiệp -Xu thế mới (02/06/2012)

  Cùng với sự góp mặt của hàng loạt quỹ đầu tư trong và ngoài nước, thị trường M&A nước ta nóng dần lên. Theo dự báo của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), hoạt động M&A sẽ tăng trưởng 30%-40%/năm trong thời gian tới.

  Chi tiết

Các tin đã đưa

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản