Trích yếu Ngày ban hành Số/Ký hiệu
Nghị định 01 về chào bán cổ phần riêng lẻ 04/01/2010 01/2010/NĐ-CP
luật doanh nghiệp 2005 29/11/2005 60/2005/QH11
Quyết định 10 Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 23/01/2007 10/2007/QĐ-TTg
Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 15/10/2009 84/2009/NĐ-CP
Thông tư 36/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu 14/12/2009 36/2009/TT-BCT
Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 của Quốc hội 27/06/2005 40/2005/QH11
Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội 28/11/2008 22/2008/QH12
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 của Quốc hội 22/12/2000 24/2000/QH10
Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh 30/05/2004 129/2004/NĐ-CP
Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 04/11/2004 185/2004/NĐ-CP
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội 12/12/2006 78/2006/QH11
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội 12/06/2008 14/2008/QH12
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội 28/11/2008 27/2008/QH12
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội 27/06/2005 45/2005/QH11
Nghị định 30/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập 30/03/2009 30/2009/NĐ-CP
Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 13/08/2010 87/2010/NĐ-CP
Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán độc lập 30/03/2004 105/2004/NĐ-CP
Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 14/05/2010 51/2010/NĐ-CP
Thông tư 72/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán 27/06/2007 72/2007/TT-BTC
Nghị định 39/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 26/05/2011 39/2011/NĐ-CP
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản