Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

 

Sau khi doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, vì các lý do khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Công ty tư vấn Thiên Bình Luật cung cấp các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh cho Doanh nghiệp như sau:

 

.  Tư vấn thay đổi tên công ty: tên công ty bằng tiếng việt, tiếng anh, tên viết tắt;

 

·  Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

 

·  Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

 

·  Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

 

·  Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ; thay đổi cơ cấu vốn góp, thay đổi mệnh giá cổ phần;

 

·  Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

 

·  Tư vấn Giám đốc thuê;

 

·  Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

 

·  Tư vấn thay đổi thành viên công ty TNHH, cổ đông của công ty cổ phần;

 

·  Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

 

·  Tư vấn thành lập, thay đổi chi nhánh công ty;

 

·  Tư vấn thành lập, thay đổi văn phòng đại diện;

 

·  Tư vấn lập, chấm dứt địa điểm kinh doanh;

 

·  Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bị mất;

 

·  Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

 

Để có thể hình dung được nội dung công việc chúng tôi tiến hành, xin Quý khách hàng tham khảo quy trình Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh tại phần  Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh của chúng tôi. Cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Công ty tư vấn Thiên Bình Luật. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với Quý vị. Nếu cần thêm thông tin, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản