Trích yếu Ngày ban hành Số/Ký hiệu
Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội 27/06/2005 38/2005/QH11
Nghị định số 75/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 02/08/2006 75/2006/NĐ-CP
Nghị định 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô 21/10/2009 91/2009/NĐ-CP
Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội 28/11/2008 23/2008/QH12
Nghị định 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới 16/09/2008 103/2008/NĐ-CP
Thông tư liên tịch 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 27/08/2010 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT
Luật Du lịch, số 44/2005/QH11 của Quốc hội 27/06/2005 44/2005/QH11
Nghị định 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 01/06/2007 92/2007/NĐ-CP
Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 30/12/2008 89/2008/TT-BVHTTDL
Luật Dược số 34/2005/QH11 của Quốc hội 27/06/2005 34/2005/QH11
Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12 23/11/2009 40/2009/QH12
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 của Quốc hội 12/12/2005 52/2005/QH11
Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 18/04/2011 29/2011/NĐ-CP
Thông tư 10/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu 25/07/2008 10/2008/TT-BCT
Quyết định 23/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu" 29/03/2007 23/2007/QĐ-BYT
Quyết định 42/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm" 08/12/2005 42/2005/QĐ-BYT
Chỉ thị 19/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 06/09/2010 19/CT-UBND
Nghị định 93/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 30/08/2010 93/2010/NĐ-CP
Thông tư 24/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 30/08/2010 24/2010/TT-BGTVT
Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-VHTT-BYT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế 12/01/2004 01/2004/TTLT-VHTT-BYT
FirstPrevious 1 2 3 4 5 [6] 7 Next Last

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản