Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Hạch toán tăng vốn điều lệ?

 

Câu hỏi:Ngày 11/02/2011 Công ty A nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn điều lệ như sau:

Từ: 48.150.000.000 VNĐ tương đương USD 3.000.000 (tỷ giá liên ngân hàng 16.050 VNĐ / USD)

Lên thành:         202.700.000.000 VNĐ tương đương USD 11.000.000

=>Tổng số tiền Công ty A tăng vốn điều lệ:

USD 11.000.000 – USD 3.000.000 = USD 8.000.000

và theo như trong giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tương đương VNĐ tăng lên:

202.700.000.000VNĐ – 48.150.000.000VNĐ = 154.550.000.000VNĐ (tỷ giá tương đương 18.900VNĐ/USD)

Nhưng tại ngày 11/02/2011 tỷ giá liên hàng bình quân: 20.693VNĐ/USD

Vậy theo như tỷ giá tại thời điểm này thì: USD 8.000.000 * 20.693VNĐ/USD = 165.544.000.000VNĐ

=> Lệch so với trong giấy phép điều chỉnh: 165.544.000.000VNĐ - 154.550.000.000VNĐ = 10.994.000.000VNĐ

Vậy xin hỏi Công ty A nên hạch toán tăng vốn điều lệ theo tỷ giá nào? Phần chênh lệch 10.994.000.000VNĐ Công ty A có thể hạch toán vào đâu cho đúng?


 

Trả lời:Theo quy định tại Điều 11 Luật Kế toán thì: “Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam…Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác…”.

Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Các doanh nghiệp hạch toán vào TK411 “Nguồn vốn kinh doanh” theo số vốn thực tế đã góp bằng tiền, bằng tài sản khi mới thành lập, hoặc huy động thêm vốn để mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp”.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn đầu tư thì căn cứ để ghi nhận là số vốn thực góp và tỷ giá hối đoái để quy đổi là tỷ giá tại ngày góp vốn, do đó sẽ không phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản