Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Doanh nghiệp nào được kê khai theo phương pháp khấu trừ năm 2016- 2017

 

DOANH NGHIỆP NÀO THUỘC TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016-2017

Đến thời điểm chốt phương pháp kê khai rồi, Doanh nghiệp hết sức lưu ý về việc nộp mẫu biểu để được tiếp tục kê khai theo phương pháp khấu trừ cho năm tài chính 2016 và 2017. Dưới đây, Chúng tôi liệt kê nhanh, đơn giản một số trường hợp như sau:

 

Phương pháp kê khai:

+ Đối với các đơn vị thành lập từ năm 2013 trở về trước đã nộp mẫu 06 để áp dụng phương pháp khấu trừ cho năm 2014 và 2015:
Đến hết năm 2015 theo quy định đã hết chu kỳ ổn định đầu tiên kê khai theo phương pháp khấu trừ. Các đơn vị dựa doanh thu năm 2015 để xác định phương pháp kê khai cho 2016,2017. Đối với trường hợp kê khai theo quý thì cách xác định doanh thu = doanh thu chịu thuế từ quý 4/2014 đến hết quý 3/2015, đối với trường hợp kê khai theo tháng xác định doanh thu năm 2015= doanh thu chịu thuế từ tháng 12/2014 đến hết tháng 11/2015. Trường hợp doanh thu chịu thuế trên 1 tỷ thì áp dụng phương pháp khấu trừ năm 2016,2017. Trường hợp doanh thu chịu thuế dưới 1 tỷ thì áp dụng phương pháp trực tiếp. Tuy nhiên nếu đơn vị có nguyện vọng chuyển sang phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06 trước ngày 20/12/2015.


+ Đối với các đơn vị thành lập trong năm 2014 đã xác định phương pháp kê khai tiếp tục ổn định trong năm 2016. đến năm 2016 các xác định phương pháp như trên


+ Đối với các đơn vị thành lập trong năm 2015 đã có mẫu 06 chuyển đổi sang phương pháp khấu trừ (khi có mẫu 06 theo quy định khi có mua sắm công cụ dụng cụ, tài sản cố định hoặc có hợp đồng thuê nhà) ước tính doanh thu năm 2015 dưới 1 tỷ nếu có nguyện vọng chuyển đổi sang phương pháp khấu trừ ổn định năm 2016,2017 thì phải nộp mẫu 06 trước ngày 20/12/2015


Lưu ý: Doanh thu xác định ngưỡng trên hay dưới 1 tỷ là phải là doanh thu chịu thuế GTGT, không tính doanh thu không chịu thuế GTGT

Thêm thông tin về thuế môn bài năm 2016


Tất các các trường hợp thay đổi bậc môn bài, thêm địa điểm kinh doanh trong năm thì các đơn vị lưu ý nộp tờ khai môn bài trước 31/12/2015 để các chi cục thuế lên sổ cho năm 2016. Các trường hợp không có thay đổi thì không cần làm tờ khai môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 15/01/2015.

 

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản