Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Mẫu chứng từ ghi sổ

 

 

Bộ (Sở) :........

Mẫu số S02A-H

Đơn vị :........

 

 


 

CHỨNG TỪ GHI SỔ

 

Số :............................................................ CTGS :.......................................................... Ghi chú :......................................

...................................................................................................................................................................................................

Ngày CTGS :..........................................................................................................................................................................

 

Ngày

Số CT

Trích yếu

Nợ

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo : ....................................................................................chứng từ gốc

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập

Phụ trách kế toán

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

 

 

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản