Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Mẫu bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

 

 

Bộ, (Sở) : ……….

Mẫu số: S04 -H

Đơn vị : …………

(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)

 

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI

 

                                                                                                                                Số…………….

                                                                                                                                Ngày……tháng........năm

                                                                                                                                Loại chứng từ gốc :……...

 

Ngày tháng ghi sổ

CHỨNG TỪ

 

NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC)

GHI ….TÀI KHOẢN

Tổng số tiền

GHI …CÁC TÀI KHOẢN

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kèm theo ………………………………………gồm các số ………..)

 

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

(Ký)

(Ký)

 

 

 

 

 

Họ tên :……..

Họ tên :……..

 

 

 

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản