Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh

 

Công ty tư vấn Thiên Bình Luật đưa ra quy trình tư vấn Thay đổi giấy phép kinh doanh dưới đây để quý khách hàng có thể hình dung được nội dung công việc chúng tôi tiến hành, xin tham khảo quy trình như sau:

 

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn

Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, bộ phận chuyên môn của Thiên Bình Luật có thể làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung có liên quan.

 

Bước 2: Tư vấn và ký kết hợp đồng dịch vụ

Sau khi xác nhận yêu cầu tư vấn, bộ phận chuyên môn của Hãng Luật Việt Nam - Bắc Việt Luật tiến hành phân tích, đánh giá các nội dung cần triển khai và lên bản mô tả yêu cầu. Ở bước này, chúng tôi sẽ cử chuyên viên có kinh nghiệm, đồng thời là người phụ trách chính trong việc tư vấn trực tiếp với khách hàng.

Sau khi tư vấn và thống nhất được nội dung công việc và biểu phí dịch vụ, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.

 

Nội dung chúng tôi tư vấn cho khách hàng phụ thuộc vào việc khách hàng thay đổi một hay nhiều các nội dung dưới đây:

 

1.      Tư vấn các quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp:

-    Tên công ty gồm: Tên tiếng việt, Tên viết bằng tiếng nước ngoài và Tên viết tắt. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh một trong số các tên nêu trên hoặc cả 3 tên đó.

-    Đối với việc đổi tên tiếng việt, Doanh nghiệp sẽ phải đổi lại không chỉ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn cả Dấu công ty và Giấy chứng nhận đăng ký Thuế. Còn việc thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt sẽ chỉ phải đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh thông tin với cơ quan Thuế quản lý (không phải xin đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);

 Chúng tôi tư vấn:

+          Tư vấn chọn tên Doanh nghiệp;

+          Tra cứu để đảm bảo tên mới không trùng hoặc gây nhầm lẫn với Doanh nghiệp khác;

+          Các nội dung khác có liên quan.

 

2.      Tư vấn các quy định của pháp luật về địa chỉ trụ sở Doanh nghiệp:

-    Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp. Việc thay đổi trụ sở là quyền của Doanh nghiệp và phải thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động tại trụ sở mới.

-    Doanh nghiệp có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác.

-    Đối với mỗi trường hợp trên, Chúng tôi sẽ tư vấn các thủ tục pháp lý để thực hiện việc thay đổi:

+          Thay đổi địa chỉ cùng quận hay khác quận, cùng tỉnh hay khác tỉnh;

+          Thay đổi địa chỉ trụ sở ảnh hưởng tới việc mua, sử dụng hoá đơn GTGT của Doanh nghiệp;

+          Các nội dung khác có liên quan.

 

3.      Tư vấn các quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh:

-    Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh không yêu cầu điều kiện và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

-    Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Thiên Bình Luật sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

-    Đối với ngành nghề kinh doanh không yêu cầu điều kiện, Chúng tôi sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh đăng ký theo Mã ngành hay các văn bản chuyên ngành nhằm đảm bảo đủ, hay, phù hợp nhất và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau cho Doanh nghiệp.

-    Tư vấn về số lượng ngành nghề cần đăng ký. Ngành nghề đăng ký có liên quan gì tới vốn điều lệ và thủ tục mua hoá đơn GTGT của Doanh nghiệp.

-    Các nội dung khác có liên quan.

 

4.      Tư vấn các quy định của pháp luật về việc tăng, giảm vốn điều lệ:

-     Tư vấncác trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ;

-    Tư vấn các phương thức tăng, giảm vốn điều lệ;

-    Tư vấn thời hạn góp hay giảm vốn điều lệ;

-    Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan;

-    \Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn;

-    Các nội dung khác có liên quan.

 

5.      Tư vấn các quy định của pháp luật về thành viên và thay đổi thành viên công ty:

-    Tư vấn điều kiện trở thành thành viên/cổ đông công ty;

-    Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của thành viên công ty;

-    Tư vấn điều kiện để thành viên tham gia vào ban lãnh đạo, người quản lý công ty;

-    Tư vấn trình tự, thủ tục bổ sung hoặc rút thành viên công ty;

-    Các nội dung khác có liên quan.

 

6.      Tư vấn các quy định của pháp luật về thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty:

-    Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

-    Tư vấn các chức danh đứng người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

-    Giám đốc có thể đứng 1 hay nhiều công ty cùng loại, khác loại hình Doanh nghiệp;

-    Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

-    Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

 

Bước 3: Lên phương án thực hiện công việc

Sau khi tư vấn và tiếp nhận đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, chúng tôi tiến hành các công việc sau:

1.      Hoàn thiện Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty:

-   Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ có đầu mục hồ sơ khác nhau.

 

2.      Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

-   Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp; (áp dụng đối với trường hợp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/huyện, số ĐKKD chưa trùng với số đăng ký MST);

-   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

-   Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN không cần phải có mặt, nhân viên của chúng tôi có thể tự lấy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho Doanh nghiệp khi có Giấy giới thiệu và các Giấy tờ gốc bản cũ của công ty như: Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận đăng ký MST, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu);

-   Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (áp dụng đối với trường hợp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/huyện, số ĐKKD chưa trùng với số đăng ký MST);

-   Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Dấu).

 

Bước 4: Tư vấn sau thay đổi

Sau khi chúng tôi hoàn thành các thủ tục, các giấy tờ khách hàng nhận được gồm có:

 

1.      Các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp:

-   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – Mã số thuế (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);

-   Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (áp dụng đối với trường hợp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở khách quận/huyện, số ĐKKD chưa trùng với số đăng ký MST);

-   Dấu pháp nhân (áp dụng đối với trường hợp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở khách quận/huyện, số ĐKKD chưa trùng với số đăng ký MST);

 

2.      Các giấy tờ chúng tôi gửi cho khách hàng:

-   Tờ khai thuế 08 gửi Chi cục thuế về việc thay đổi ĐKKD;

-   Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh (gửi qua Email);

-   Điều lệ Công ty (sửa đổi) gửi qua Email.

 

3.      Đồng thời với việc bàn giao các giấy tờ nêu trên, chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng các thủ tục sau:

-   Thời điểm phải đăng bố cáo thay đổi ĐKKD của Công ty;

-   Tư vấn lập hồ sơ doanh nghiệp sau khi thay đổi ĐKKD;

-   Tư vấn quản trị doanh nghiệp sau khi thay đổi ĐKKD;

-   Tư vấn kế toán thuế sau khi thay đổi ĐKKD;

-   Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.

 

Cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Công ty tư vấn Thiên Bình Luật chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với Quý vị. Nếu cần thêm thông tin, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO THIÊN BÌNH

Trụ sở: Tầng 4 - số 299 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Di động/zalo/viber: 0989.223.175

Email: thienbinhluat@gmail.com / luatsuthienbinh@gmail.com

Website: http://thienbinhluat.com

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản