• news

  Quy trình giải thể Doanh nghiệp (03/06/2012)

  Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, bộ phận chuyên môn của Thiên Bình Luật có thể làm việc với khách hàng qua điện thoại, email

  Chi tiết

 • news

  Quy trình tư vấn bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa (03/06/2012)

  Để giúp quý vị có thể hiểu hơn về quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá/dịch vụ, dưới đây là quy trình tư vấn và nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá/dịch vụ tại Việt Nam

  Chi tiết

 • news

  Quy trình tư vấn chia Công ty (03/06/2012)

  Sau khi xác nhận yêu cầu tư vấn bộ phận chuyên môn của Thiên Bình Luật tiến hành phân tích, đánh giá các nội dung cần triển khai

  Chi tiết

 • news

  Quy trình chuyển đổi loại hình công ty (03/06/2012)

  Thiên Bình Luật tiến hành phân tích, đánh giá các nội dung cần triển khai. Ở bước này, chúng tôi sẽ cử chuyên viên có kinh nghiệm, đồng thời là người phụ trách chính trong việc tư vấn trực tiếp với khách hàng

  Chi tiết

 • news

  Quy Trình tư vấn sáp nhập Công ty (03/06/2012)

  Công ty tư vấn Thiên Bình Luật đưa ra quy trình tư vấn Sáp nhập công ty dưới đây để quý khách hàng có thể hình dung được nội dung công việc

  Chi tiết

 • news

  Quy trình tư vấn hợp nhất Công ty (03/06/2012)

  chúng tôi sẽ cử chuyên viên có kinh nghiệm, đồng thời là người phụ trách chính trong việc tư vấn trực tiếp với khách hàng

  Chi tiết

 • news

  Quy trình tư vấn tách Công ty (03/06/2012)

  Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp; Tư vấn phương án sử dụng lao động;

  Chi tiết

 • news

  Quy trình tư vấn đầu tư nước ngoài (03/06/2012)

  Sau khi tư vấn và tiếp nhận đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, chúng tôi tiến hành các công việc sau: Xây dựng hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ đăng ký kinh doanh

  Chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản