Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Công ty có xây dựng công trình, trong quá trình thi công có hợp đồng 30 công nhân (dưới 3 tháng). Như vậy Công ty khấu trừ thuế TNCN khi trả lương hay là phải mua hoá đơn?

 

Câu hỏi: Công ty có xây dựng công trình, trong quá trình thi công có hợp đồng 30 công nhân (dưới 3 tháng). Như vậy Công ty khấu trừ thuế TNCN khi trả lương hay là phải mua hoá đơn? 

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN là 10% trên tổng số tiền lương, tiền công từ 500.000 trở lên cho một lần chi trả. Trường hợp người lao động có thu nhập sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì sẽ làm cam kết theo mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC. Cơ quan chi trả thu nhập căn cứ Cam kết đó tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN đối với người lao động nêu trên.

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản