Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Thông tư 36/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu

 

Tên văn bản:

Thông tư 36/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu

Cơ quan ban hành:

Bộ Công Thương

Ngày ban hành:

14/12/2009

Ngày đăng công báo:

02/01/2010

Ngày hiệu lực:

15/12/2009

Ngày hết hiệu lực:

 

Loại văn bản:

Thông tư

Số hiệu:

36/2009/TT-BCT

Người ký:

Nguyễn Cẩm Tú

Hiệu lực văn bản:

Còn Hiệu lực

 

 

Chỉ được làm đại lý xăng dầu cho một thương nhân đầu mối - Quy chế mới về đại lý kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công thương ban hành ngày 14/12/2009 kèm theo Thông tư số 36/2009/TT-BCT. Quy chế này áp dụng đối với các thương nhân kinh doanh phân phối xăng dầu tại thị trường Việt Nam theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu là một bộ phận của hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân đầu mối, gồm các tổng đại lý và đại lý bán lẻ xăng dầu. Thương nhân đầu mối trực tiếp thiết lập hệ thống đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thiết lập hệ thống đại lý bán lẻ xăng dầu thông qua tổng đại lý và phải đăng ký hệ thống phân phối này với Bộ Công thương trước ngày 31/01 hàng năm; khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối của mình, trong vòng 30 ngày làm việc phải gửi đăng ký bổ sung về Bộ Công thương.

Thông tư này quy định, tổng đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho 01 thương nhân đầu mối; phải thanh lý hợp đồng đại lý với thương nhân đầu mối hiện tại trước khi ký hợp đồng làm tổng đại lý cho thương nhân đầu mối khác. Thương nhân là đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho 01 thương nhân đầu mối hoặc cho 01 thương nhân là tổng đại lý; phải thanh lý hợp đồng đại lý với tổng đại lý hoặc thương nhân đầu mối hiện tại trước khi ký hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân đầu mối khác. Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản, thời hạn của hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng tối thiểu phải là 12 tháng. Thương nhân đầu mối quy định giá bán cho các đại lý và giá bán lẻ áp dụng tại cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của mình; giá bán lẻ là cơ sở xác định giá bán và thù lao cho các đại lý. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối quy định; phải niêm yết giá bán lẻ, thời gian bán hàng rõ ràng và ở nơi dễ quan sát; phải bán đúng giá niêm yết trừ trường hợp theo chương trình khuyến mại của thương nhân đầu mối.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2009 và thay thế Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

 

 

"TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY"

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản